Značení na ulicích Čechovická – Ječná – Ovesná


Oslovil nás jeden z občanů a upozornil na problém křížení ulic Ječná a Ovesná s ulicí Čechovická, kdy dochází k nebezpečným situacím z důvodu častého nedávání přednosti zprava při jízdě po Čechovické ulici těm, co vjíždí z ulic Ječná a Ovesná.Odpověď magistrátu:

Stanovisko OD:
Informace se zakládá na pravdě. Jedná se slepý úsek ul. Čechovické od její křižovatky s ulicí Žitnou a Förstrovou. Použitá úprava přednosti zprava se užívá u komunikací dopravně málo zatížených, a to na popud Policie ČR. Předpokládáme, že bychom neobdrželi souhlas Policie ČR ke změně dopravního značení a označení této části ulice Čechovické jako hlavní.

Stanovisko porady primátorky:
Odbor dopravy projedná s Policií ČR změnu dopravního značení a v případě souhlasu zajistit společně s OSÚMM realizaci.Odpověď magistrátu po projednání s PČR:
Úkolem bylo zajistit projednání změny dopravního značení na ul. Čechovické s Policií ČR.
Změna dopravního značení měla spočívat v označení ulice Čechovické v jejím slepém úseku od křižovatky s ulicí Žitnou a Förstrovou jako hlavní. Záležitost byla projednána s komunikačním inženýrem Policie ČR (komunikační od slova komunikace, nikoliv od slova komunikovat) s negativním výsledkem.
Důvodem nesouhlasu je skutečnost, že uvedený úsek ulice Čechovické je dopravně velmi zklidněný a nejsou zde evidovány žádné dopravní problémy. Provedení úpravy není potřebné a odporovalo by doporučením uvedeným v příslušných technických podmínkách pro komunikace.
Zpracoval: Ing. Miroslav Nakládal v.r.


Tak bude nutno dávat stále pozor a myslet na přednost zprava...Tento záznam byl publikovánv sekci Novinky, Zeptali jsme se. Uložte si trvalý odkaz.