Tisková zpráva: Vznikla stínová rada města Prostějova


Dne 26. března 2018 ustavili představitelé politických subjektů zastoupených v Zastupitelstvu statutárního města Prostějova stínovou radu města Prostějova. Reagují tak na dlouhodobou spolupráci při řešení otázek, jež se týkají bezprostředně aktuálních i dlouhodobých zájmů občanů města Prostějova všech věkových skupin. Ve stínové radě jsou přítomni zastupitelé hnutí Změna pro Prostějov (ZpP), klubu Nezávislých zastupitelů (NeZ) a politických stran TOP 09 a Piráti. Ke spolupráci byli přizváni i zástupci Strany zelených (SZ).

Cílem práce stínové rady města Prostějova je koordinace a formulace vlastních názorů a stanovisek, k jednání zastupitelstva a rozhodnutím Rady statutárního města Prostějova, jejich prosazování a spolupráce s médii při komunikaci názorů stínové rady a jejich zdůvodnění veřejnosti. Každý z členů stínové rady přebírá do odborné garance řešení specifických oborů života města Prostějova, jejichž rozdělení vychází z jejich zkušeností, z práce v zastupitelstvu a profesního zaměření každého člena. Navržené rozdělení odpovídá společnému názoru členů stínově rady na co nejvyšší efektivitu řízení života města, magistrátu a jeho služeb občanům. Zároveň sděluje veřejnosti, že uskupení je způsobilé po odborné stránce k řízení všech oblastí života Města. Stínová rada nabízí spolupráci na tvorbě rozhodnutí zastupitelstva města všem subjektům v zastupitelstvu na formátu spolupráce a konsensu při řešení klíčových problémů města.

Členy stínové rady jsou: Aleš Matyášek (TOP 09), Hana Naiclerová (NeZ), Petr Kapounek (Piráti), Jan Navrátil (ZpP), František Švec (NeZ), Petr Lysek (Piráti), František Fröml (ZpP), Martin Hájek (ZpP/SZ)

Přehled odborných agend stínové rady města Prostějova

Aleš Matyášek
- koordinace a řízení práce stínové rady
- ekonomika a hospodaření města
- sociální oblast, sociální péče a sociální služby, jejich rozvoj


Hana Naiclerová
- správa majetku města,
- výkon vlastnických práv v korporacích
- koncepce bydlení
- koncepce péče o kulturní památky ve vlastnictví města


Petr Kapounek - transparence
- rozvoj participace občanů na rozhodování a řízení města
- digitalizace a rozvoj informačních technologií


Honza Navrátil
- údržba majetku města
- řízení komunálních služeb, čistota města
- dotace a spolupráce v rámci ITI


Petr Lysek
- kultura
- dlouhodobý kulturní rozvoj
- koncepce péče o kulturní a historické dědictví města


František Švec
- školství, výchova, vzdělávání,
- sport základní, výkonnostní, vrcholový na území města a jeho podpora
- rozvoj a podpopra volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie


František Fröml
- dlouhodobý rozvoj města, urbanismus a územní plán
- příprava a realizace stavebních investic
- doprava a spoje


Martin Hájek
- ochrana a tvorba zdravého životního prostředí, koncepce jednotlivých složek
- péče o městké části a účast občanů městských částí na jejich správě
- ochrana a rozvoj zdraví


Tento záznam byl publikovánv sekci Články. Uložte si trvalý odkaz.