Nebezpečný kruhový objezd pro cyklisty na Plumlovské


Dotázali jsme se na to, zda se bude nějak řešit pro cyklisty poměrně nebezpečný kruhový objezd na Plumlovské ulici u Billy. On spěchající řidič při výjezdu z takovéhoto kruhového objezdu snadno přehlédne kroužícího cyklistu.
Mnoho cyklistů, především žen a starších občanů, jej objíždí po chodníku z obav o svou bezpečnost. Občas se objeví aktivní městský strážník a domlouvá či pokutuje.Stanovisko OD:
Podnět je oprávněný. Zmíněná okružní křižovatka patří mezi nejméně povedené z hlediska bezpečnosti silniční dopravy a oddělení cyklistické dopravy by bylo velmi žádoucí a je i požadavkem Policie ČR. Předpokládá to ale zpracování příslušné projektové dokumentace a následnou stavební úpravu.

Stanovisko porady primátorky:
Byl vysloven souhlas s vypracováním příslušné projektové dokumentace. JUDr. Olašáková projedná na poradě vedoucích odborů zpracování příslušné projektové dokumentace a realizaci oddělení cyklistické dopravy.


Nezbývá než doufat, že vhodné řešení se najde co nejdříve.Tento záznam byl publikovánv sekci Novinky, Zeptali jsme se. Uložte si trvalý odkaz.