Přísvěky kategorie: Nezařazené

Rekapitulace roku 2017 + PF2018

Vážení přátelé, na přelomu roku bychom Vám rádi poděkovali za přízeň. Aktuální článek k dění v Prostějově (k Manthellanu a k rozpočtu 2018) najdete v prosincových Radničních listech, či na https://www.prostejov.eu/cs/obcan/prostejovske-radnicni-listy/prostejovske-radnicni-listy-27-prosince-2017.html.


Kategorie Nezařazené | Okomentovat

Spolu a lépe

V týdnu od 22.10.2017 do 27.10.2017 měly být doručeny do všech domácností v Prostějově noviny, které byla společným dílem Změny pro Prostějov a zastupitelských klubů TOP 09 a Nezávislých. Distribuci měla zajišťovat Česká pošta. Postupně se dozvídáme, že distribuce poněkud … Číst více


Kategorie Nezařazené, Novinky | Okomentovat

Neoficiální anketa 10P – co v Prostějově nejvíce pálí občany

Na posledním zastupitelstvu dne 30.10.2017 byl předložen radou města materiál, nazvaný „Ověření výsledků ankety po fóru 2017″, který měli vzít zastupitelé na vědomí. Město Prostějov provedlo v rámci projektu “ Zdravé město Prostějov a místní Agenda 21″ anketu 10P mezi … Číst více


Kategorie Nezařazené | Okomentovat

Soud zprostil architekta Frömla absurdního obvinění

  Stavovský soud České komory architektů zprostil ing. arch. Františka Frömla absurdního obvinění a konstatoval, že „opoziční zastupitel může a zároveň by vzhledem ke své povinnosti jednat ve veřejném zájmu měl své nabyté pochybnosti prezentovat a snažit se o jejich … Číst více


Kategorie Nezařazené | Okomentovat

Termíny výborů MZ Prostějov a komisí RM Prostějova

Finanční výbor a Kontrolní výbor se do nejbližšího jednání zastupitelstva 6.6.2016 sejde už jen jedenkrát. Termíny jednání poradních orgánů města pro rok 2016 najdete v xls tabulce zde. Seznam členů komisí a výborů najdete zde,


Kategorie Nezařazené | Okomentovat

Koncepce zeleně (Radniční listy 6/2015)

Koncepce zeleně (Změna pro Prostějov)   Jedním z cílů Změny pro Prostějov je změna pohledu na zeleň v Prostějově. Uvědomujeme si, že padesátiletý strom roste padesát let a jedná se o dlouhodobou, kontinuální práci všech odborů města. Životní prostředí nevytváří … Číst více


Kategorie Nezařazené | Okomentovat