Přísvěky kategorie: Články

Proběhl „tajný“ seminář k rozpočtu města

Ačkoliv zákon ukládá městům a obcím projednávat rozpočet věřejně, město Prostějov pod vedením ČSSD, komunistů a hnutí Pévéčko dnes 20.11.2017 opět uskutečnilo seminář k návrhu rozpočtu města na rok 2018 bez účasti veřejnosti. S tímto přístupem zásadně nesouhlasíme a považujeme … Číst více


Kategorie Články, Novinky | Okomentovat

Otevřený dopis: Stanovisko k jednání Rady města Prostějova se společností Manthellan

Dne 31.1.2017 předáno magitrátu města Prostějova a zasláno primátorce Stanovisko k jednání Rady města Prostějova se společností Manthellan. 1) Postavení či zakomponování společenského sálu bylo od začátku součástí záměru z roku 2008 na nové obchodně společenské centrum. Podmínky záměru nedefinovaly, že by si … Číst více


Kategorie Články | Okomentovat

Cenzura v radničkách pokračuje. Článek o vodárnách primátorka odmítla zveřejnit.

Tento článek měl být uveřejněn v únorových radničních listech. Ačkoliv byl dodán včas, jeho uveřejnění bylo odmítnuto. Komise jsme otevřeli. Kolem vodáren tajnosti, trafiky a střet zájmů.


Kategorie Články | Okomentovat

Otevřený dopis opozičních klubů primátorce ke kauze tajemníka

Vážená paní primátorko, se znepokojením sledujeme působení tajemníka Magistrátu města Prostějova, pana Ing. Lubomíra Baláše. Nejste-li o všech závažných skutečnostech informována, touto cestou Vám je sdělujeme.


Kategorie Články | Okomentovat

Pár poznámek k rozpočtu na rok 2017

12.12. 2016 se bude schvalovat nový rozpočet 2017. Máme k němu za opozici několik výhrad. Třeba úplně tam chybí kolonka spekulativní výkupy pozemků. Ty potom musí vykupovat spřízněné osoby a zaměstnanci magistrátu za svoje. Nebo tam chybí položka příjem z … Číst více


Kategorie Články, Novinky | Okomentovat

Dojmy ze zastupitelstva 4.4.2016 – zase si připadáme podvedeni a ochuzeni.

Na zastupitelstvu byl dnes zrušen bod 3.dotazy. Tj. žádné dotazy a žádné odpovědi. Stejné a stejné… Dále body z konce minulého zastupitelstva koalice zase přesouvá na konec příštího zastupitelstva, důvody jsou všem \“křišťálově\“ jasné.


Kategorie Články | Okomentovat

Vyjádření k vystoupení na zastupitelstvu na téma hokej

V pondělí 15.2. proběhla na zastupitelstvu města Prostějova v souvislostí s přidělováním dotací hokejovému klubu diskuze na téma výtržností na hokejovém utkání. V tomto bodě neprezentovala Změna pro Prostějov jednotné stanovisko a ze Změny pro Prostějov vystoupil v diskuzi opakovaně … Číst více


Kategorie Články | Okomentovat

Vyjádření Změny pro Prostějov k průběhu 13. zasedání zastupitelstva

Pondělní zastupitelstvo se bohužel opět neslo v konfliktním duchu i přesto, že jsme se snažili kontroverzi předejít. Návrhy našich usnesení jsme zaslali v dostatečném  předstihu, tedy 14 dní před konáním zastupitelstva. Návrhy byly pečlivě vypracovány a konzultovány. Přesto ani jeden … Číst více


Kategorie Články | Okomentovat

Názor: Nová hvězda české politické satiry?

V posledním čísle našeho intelektuálně laděného lokálního večerního tisku se objevil text, který lze bez nadsázky označit za nový úsvit politické satiry. A to nejen v Prostějově, na Hané nebo v celém Česku, ale troufám si tvrdit, že autor aspiruje na nejvyšší … Číst více


Kategorie Články | Okomentovat

Prostějov, město 21.19. století

Titulek se může zdát nezaujatému čtenáři poněkud nadsazený, nicméně bohužel není daleko od naší prostějovské radniční reality.


Kategorie Články | Okomentovat