froml

Ing. arch. František Fröml65 LET, ARCHITEKT NEZÁVISLÝ -Povoláním architekt, který dobře zná problematiku Prostějova

-V letech 1990 až 1998 člen zastupitelstva a rady města Prostějova

-Byl jsem iniciátorem prvních cyklistických stezek a okružních křižovatek v Prostějově z doby, kdy se v ČR ještě nebudovaly a těžko se prosazovaly. Dnes bojuji proti nesmyslným asanacím, osud OP nemělo město dopustit a další asanace stavební loby chystá

-Spolu s občany chci bojovat proti klientelismu a nesmyslným rozhodnutím radničních politiků

-Ve sněmovně mi chybí skutečně pravicová strana, na radnici však nechci pravolevé spory, ale pragmatický přístup ke konkrétním problémům, které občany města vskutku trápí


  Jsem prostějovský rodák a patriot. Na prostějovském gymnáziu jsem poznal i svou ženu. Máme dva syny a čtyři vnoučata. Architekturu jsem vystudoval v Brně. V zaměstnání jsem pracoval nejdřív jako projektant, potom jako koncepční pracovník na útvaru hlavního architekta, který jsem později vedl. Když ÚHA přešel pod město, odešel jsem do soukromé praxe, abych se jako tehdejší člen rady města Prostějova nedostal do konfliktu zájmů. V oblasti architektonické a stavební činnosti podnikám dosud. Do roku 1989 jsem byl bezpartijní. V roce 1989 jsem byl u zrodu OF v Prostějově a v letech 1992 až 1997 člen ODS. Členství jsem ukončil rok před "Sarajevem" z důvodu nespokojenosti s politickou kulturou v Česku. Teprve později jsem pochopil, že byla chyba, že se část slušných lidí nechala otrávit a vyklidila pozice kariéristům. Do politiky mne znovu přivádí nespokojenost s poměry na radnici, klientelismus a špatně přijatý územní plán, který brání zdravému rozvoji města. V komunální politice je však i hodně pracovitých a čestných lidí. Spolu s dalšími občany a osobnostmi města chci prosadit změnu k lepšímu. Chci, aby Prostějov bylo krásné město, kde všichni budeme chránit naše společné tradice, bohatou historii a překrásnou architekturu našich památek. „Mám zkušenost, že dlouholetí funkcionáři se pasují do role odborníků. Změňme to. Protože občané jsou odborníci na to, jak chtějí žít.“Kontakt: Kancelář Změny pro Prostějov
Hliníky 4, 796 01 Prostějov
Telefon: +420 608 403 010
Email: info@zmenaproprostejov.cz